PRELEGENCI

Prof. dr hab. inż. Jerzy Balejko,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 
w Szczecinie

Tytuł prezentacji: 
Nowoczesne metody wędzenia ryb w świetle nowych przepisów UE

***********

Dr inż. Bogusław Pawlikowski 
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy
w Gdyni

Tytuł prezentacji: 
Kierunki i możliwości wykorzystywania mechanicznie odzyskiwanego mięsa 
z surowców rybnych w przetwórstwie.

***********

prof. dr hab. inż. Hanna Obarska-Pempkowiak 
i dr inż. Rafał Bray
Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Katedra Technologii Wody i Ścieków

Tytuł prezentacji:
Woda podstawą życia.

***********

Dr inż. Jan Wajs
Politechnika Gdańska
Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej
Wydział Mechaniczny

Tytuł prezentacji:
Możliwości odzysku ciepła z procesów technologicznych

***********

Dawid Zielkowski, MORPOL SA

Tytuł prezentacji:
Prezentacja MORPOL SA i Grupy MARINE HARVEST

***********

Aleksander Matus, MORPOL SA

Tytuł prezentacji: 
Optymalizacja zużycia wody 
– prezentacja projektu realizowanego w MORPOL Ustka 

***********

Paweł Horbacz, MORPOL SA

Tytuł prezentacji: 
Wykorzystanie systemu SCADA do zarządzania mediami 
w zakładzie przetwórczym

***********

Marta Marjanowska - MARCOR

Tytuł prezentacji:
Właściwe uzdatnienie wody dla obiegów grzewczych 
i chłodniczych w przetwórstwie ryb

***********

Piotr Konarzewski i Christian Waldinger - Flottweg

Tytuł prezentacji:
Innowacyjne metody separacji odśrodkowej 
w przetwórstwie rybnym

***********

Łukasz Goły - RADEX

Tytuł prezentacji:
GRUPA RADEX - Kompleksowe zarządzanie higieną

***********

Daniel Bartkowiak - INTREX

Tytuł prezentacji:
Znakowanie i etykietowanie w branży spożywczej

***********

Artur Kryza - DIVERSEY

Tytuł prezentacji:
Knowledge-Based Services 
- propozycja dla sektora przetwórstwa ryb

***********

Piotr Kaszubowski - GEA Refrigeration

Tytuł prezentacji:
GEA 
- rozwiązania dla sektora rybnego

***********

Wojciech Gidel - Salmon Hygiene Polska

Tytuł prezentacji:
Efektywne wykorzystanie wody dzięki odpowiedniej kalibracji 
dysz w procesie mycia i dezynfekcji

 ***********

Jerzy Jabczyński - SPOMASZ Pleszew

Tytuł prezentacji:
Nowoczesne sterylizatory oszczędzające wodę i energię